Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Heeft u interesse om bij ons een feest, bruiloft, vergadering of een ander evenement te organiseren? Dan raden wij u graag aan om onze reserveringsvoorwaarden goed door te nemen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Geldigheid offerte & reserveringsvoorwaarden

De offerte en uw optie is geldig tot twee weken na de dagtekening. Uw reservering is definitief nadat wij de door u getekende offerte in ons bezit hebben en nadat voldaan is aan de eerste betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

 • Partijen of arrangementen tot € 1000,- dienen direct na afloop van het evenement afgerekend te worden. U hoeft hiervoor geen aanbetaling te doen. Wenst u middels een factuur na afloop van het evenement het volledige bedrag over te maken, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.
 • Voor partijen tot € 2000,- dient vooraf 25% aanbetaald te worden van de totale geschatte kosten. Voor de aanbetaling van 25% ontvangt u een factuur welke u uiterlijk 2 weken na akkoord van de offerte dient te voldoen. Na het evenement ontvangt u een factuur voor de overige 75% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie.
 • Voor partijen tussen de € 2000,- en € 5000,- dient vooraf in totaal 50% van de geschatte kosten aanbetaald te worden. Voor de eerste aanbetaling van 50% ontvangt u een factuur welke u uiterlijk 4 weken na akkoord van de offerte dient te voldoen. Na het evenement ontvangt u een factuur voor de overige 50% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie.
 • Voor partijen groter dan € 5000,- dient vooraf in totaal 75% aanbetaald te worden. Voor de eerste aanbetaling van 25% ontvangt u een factuur binnen 7 dagen na ontvangst van de getekende offerte. U ontvangt ongeveer 4 weken voor uw evenement een factuur met de tweede aanbetaling van 50% van de getekende offerte. Na het evenement ontvangt u een factuur voor de overige 25% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie.
 • Voor bruiloften dient vooraf in totaal 50% aanbetaald te worden. Voor de eerste aanbetaling van 50% ontvangt u een factuur welke u uiterlijk 4 weken voor de betreffende datum dient te voldoen.. Na de bruiloft ontvangt u een factuur voor de overige 50% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie.
 • De betalingstermijn van onze facturen is 7 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal invordering plaatsvinden via ons incassobureau, onder berekening van rente en eventueel bijkomende kosten.
 • Mochten er tussentijds correcties op de aantallen plaatsvinden, dan worden deze op de eindfactuur verrekend.
 • Voor activiteiten ontvangt u een separate factuur met de totale kosten. Deze dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het arrangement te zijn voldaan. Eventuele schade door de cliënt toegebracht aan de ingehuurde materialen worden na de activiteit gefactureerd aan de cliënt.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar onze rekening. Ons IBAN nummer is NL65RABO0148828507 t.n.v. D’n Hut B.V.

Annulering

 • Annuleringen van activiteiten tot een maand voor aanvang van de activiteit. Binnen een maand voor aanvang van de activiteit zijn wij genoodzaakt om 50% alsnog in rekening te brengen en binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit zullen wij het gehele bedrag in rekening brengen.
 • Evenementen tot € 1000 kunnen tot 2 weken voor aanvang geannuleerd worden. Binnen 2 weken van de geplande datum van het evenement brengen wij 25% van het geschatte bedrag in rekening en binnen 1 week 50%.
 • Evenementen van € 1000 tot € 5000 kunnen tot 4 weken voor aanvang geannuleerd worden. Binnen 4 weken van de geplande datum van het evenement brengen wij 25% van het geschatte bedrag in rekening en binnen 2 weken 50%.
 • Evenementen vanaf € 5000 kunnen tot 8 weken voor aanvang geannuleerd worden. Binnen 8 weken van de geplande datum van het evenement brengen wij 25% van het geschatte bedrag in rekening en binnen 4 weken 50%

Wijzigingen

Het door u op te geven aantal personen kan tot 72 uur voor aanvang van het betreffende evenement met maximaal 10% gewijzigd worden. Dit kan uitsluitend schriftelijk of via de mail kenbaar worden gemaakt aan ons via info@denhut.nl en is alleen geldig op het moment dat wij deze wijziging geaccordeerd hebben. Indien geen wijziging is doorgegeven, dan wordt het gereserveerde aantal personen berekend.

(Prijs)Wijzigingen

Wijzigingen voorbehouden. De samenstellingen van de arrangementen kunnen variëren. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het arrangement. De kwaliteit en versheid van onze producten staan ten aller tijde voorop.

Geluidsoverlast

Indien ingehuurd geluid/muziek o.i.d. overlast veroorzaakt, dan wel door openstaande ramen en/of deuren, dan wel doordat er op welke wijze dan ook geluidsoverlast geconstateerd wordt, is Den Hut op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het evenement/feest of partij. 

Reclames

Reclames inzake facturen of contant betaalde nota’s dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de directie van Den Hut. Nadien vervalt elk recht op reclame.

Aansprakelijkheid

Den Hut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of beschadiging aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.

Het gooien van confetti, rijst en het afschieten van partyploppers is niet toegestaan bij onze locatie. Veroorzaakte schade wordt door Den Hut gerepareerd. De kosten hiervan zullen aan de organisatie van het evenement worden doorbelast.

Onze locatie bevindt zich in een beschermd natuurgebied. Daarom zijn vuurkorven en Japanse wensballonnen niet toegestaan.

Privacy gasten

Omgang persoonsgegevens

Den Hut gaat vertrouwelijk om met door u verstrekte persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in ons reserveringssysteem en enkel gebruikt om contact met u te kunnen zoeken over uw reservering. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt en niet verstrekt aan derden.

Veilig & vertrouwelijk

Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen internetcriminelen. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Omgang privacy geportretteerden

De Hut maakt voor offline en online uitingen gebruik van enkele foto’s waarbij personen zichtbaar in beeld komen. Bij de personen in kwestie is hiervoor nadrukkelijk om toestemming gevraagd en is er ook toestemming verkregen.